منطقه آلان

طبیعت منطقه آلان – شلماش و …

خروش دیدنی رودخانه شلماش سردشت
HD,720,360
52 ثانیه
خروش دیدنی رودخانه شلماش سردشت
هادی ابراهیم پور

421 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

دیدنی ترین خروش مجموعه آبشار های شلماش سردشت
HD,720,360
67 ثانیه
دیدنی ترین خروش مجموعه آبشار های شلماش سردشت
هادی ابراهیم پور

816 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

ارتفاعات دیدنی منطقه روستای گله سپی سردشت
HD,720,360
100 ثانیه
ارتفاعات دیدنی منطقه روستای گله سپی سردشت
هادی ابراهیم پور

369 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

گزارشی از آبشار رزگه در منطقه آلان سردشت
HD,720,360
90 ثانیه
گزارشی از آبشار رزگه در منطقه آلان سردشت
هادی ابراهیم پور

407 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

گشتی در دل طبیعت ناب منطقه روستای بیژوه سردشت
HD,720,360
91 ثانیه
گشتی در دل طبیعت ناب منطقه روستای بیژوه سردشت
هادی ابراهیم پور

446 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

طبیعت بهاری و دیدنی آبشار شلماش سردشت
HD,720,360
155 ثانیه
طبیعت بهاری و دیدنی آبشار شلماش سردشت
هادی ابراهیم پور

407 بازدید ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
HD,720,360
75 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
هادی ابراهیم پور

909 بازدید ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
هادی ابراهیم پور

779 بازدید ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

گردشی در دل طبیعت دیدنی منطقه کولسه سردشت
HD,720,360
116 ثانیه
گردشی در دل طبیعت دیدنی منطقه کولسه سردشت
هادی ابراهیم پور

477 بازدید ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

سردشت شهر زیبایی های طبیعت
HD,720,360
119 ثانیه
سردشت شهر زیبایی های طبیعت
هادی ابراهیم پور

462 بازدید ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱