منطقه آلان

طبیعت منطقه آلان – شلماش و …

پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
HD,720,360
75 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
هادی ابراهیم پور

735 بازدید ۲۰ تیر ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
هادی ابراهیم پور

625 بازدید ۱۷ تیر ۱۴۰۱

گردشی در دل طبیعت دیدنی منطقه کولسه سردشت
HD,720,360
116 ثانیه
گردشی در دل طبیعت دیدنی منطقه کولسه سردشت
هادی ابراهیم پور

426 بازدید ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

سردشت شهر زیبایی های طبیعت
HD,720,360
119 ثانیه
سردشت شهر زیبایی های طبیعت
هادی ابراهیم پور

404 بازدید ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
HD,720,360
111 ثانیه
طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
هادی ابراهیم پور

376 بازدید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

خروش آبشار شلماش از زاویه متفاوت
HD,720,360
100 ثانیه
خروش آبشار شلماش از زاویه متفاوت
هادی ابراهیم پور

272 بازدید ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

خروش دیدنی آبشارهای شلماش سردشت بهار 1401
HD,720,360
99 ثانیه
خروش دیدنی آبشارهای شلماش سردشت بهار 1401
هادی ابراهیم پور

438 بازدید ۰۹ فروردین ۱۴۰۱

مجموعه آبشارهای شش‌گانه رزگه سردشت منطقه آلان
HD,720,360
97 ثانیه
مجموعه آبشارهای شش‌گانه رزگه سردشت منطقه آلان
هادی ابراهیم پور

380 بازدید ۰۵ اسفند ۱۴۰۰

چشمه معدنی گلو منطقه آلان سردشت
HD,720,360
179 ثانیه
چشمه معدنی گلو منطقه آلان سردشت
هادی ابراهیم پور

514 بازدید ۰۹ دی ۱۴۰۰

طبیعت دیدنی گردنه کچکه منطقه آلان سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
طبیعت دیدنی گردنه کچکه منطقه آلان سردشت
هادی ابراهیم پور

499 بازدید ۰۳ آذر ۱۴۰۰