منطقه ربط

طبیعت منطقه شهر نلاس و روستاهای اطراف

پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
HD,720,360
75 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
هادی ابراهیم پور

734 بازدید ۲۰ تیر ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
هادی ابراهیم پور

624 بازدید ۱۷ تیر ۱۴۰۱

پرواز بر فراز دریاچه دیدنی سردشت
HD,720,360
69 ثانیه
پرواز بر فراز دریاچه دیدنی سردشت
هادی ابراهیم پور

406 بازدید ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

آرامش رویایی در کنار طبیعت دریاچه سردشت
HD,720,360
110 ثانیه
آرامش رویایی در کنار طبیعت دریاچه سردشت
هادی ابراهیم پور

410 بازدید ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

سردشت شهر زیبایی های طبیعت
HD,720,360
119 ثانیه
سردشت شهر زیبایی های طبیعت
هادی ابراهیم پور

403 بازدید ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

طبیعت زیبای منطقه دولتو جانداران شهرستان سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
طبیعت زیبای منطقه دولتو جانداران شهرستان سردشت
هادی ابراهیم پور

296 بازدید ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
HD,720,360
111 ثانیه
طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
هادی ابراهیم پور

376 بازدید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

اقامتگاه بومگردی خانه‌گردشگر روستای باغی سردشت ‌
HD,720,360
34 ثانیه
اقامتگاه بومگردی خانه‌گردشگر روستای باغی سردشت ‌
هادی ابراهیم پور

397 بازدید ۰۲ فروردین ۱۴۰۱

طبیعت اطراف سردشت و زیبایی هایش
HD,720,360
119 ثانیه
طبیعت اطراف سردشت و زیبایی هایش
هادی ابراهیم پور

402 بازدید ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

طبیعت سردشت و رنگین کمان دیدنی
HD,720,360
117 ثانیه
طبیعت سردشت و رنگین کمان دیدنی
هادی ابراهیم پور

395 بازدید ۱۸ اسفند ۱۴۰۰