ویدیوهای هوایی

پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
HD,720,360
75 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
هادی ابراهیم پور

956 بازدید ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
هادی ابراهیم پور

822 بازدید ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

پرواز بر فراز دریاچه دیدنی سردشت
HD,720,360
69 ثانیه
پرواز بر فراز دریاچه دیدنی سردشت
هادی ابراهیم پور

530 بازدید ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت دیدنی منطقه ورگیل – نلاس
HD,720,360
90 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت دیدنی منطقه ورگیل – نلاس
هادی ابراهیم پور

439 بازدید ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

پرواز بر فراز جنگل های سردشت در پاییز
HD,720,360
116 ثانیه
پرواز بر فراز جنگل های سردشت در پاییز
عبدالسلام ابراهیم پور

574 بازدید ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سرسره بازی هیجان انگیز در طبیعت زمستانی دشت کپران سردشت
HD,720,360
160 ثانیه
سرسره بازی هیجان انگیز در طبیعت زمستانی دشت کپران سردشت
هادی ابراهیم پور

566 بازدید ۰۱ دی ۱۴۰۰

غار دیدنی کونه پیست منطقه نستان سردشت
HD,720,360
176 ثانیه
غار دیدنی کونه پیست منطقه نستان سردشت
هادی ابراهیم پور

2429 بازدید ۰۲ آذر ۱۴۰۰

تیزر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان سردشت
HD,720,360
117 ثانیه
تیزر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان سردشت
هادی ابراهیم پور

941 بازدید ۰۲ مرداد ۱۴۰۰

طبیعت گردی در سردشت ، نگین گردشگری غرب کشور
HD,720,360
53 ثانیه
طبیعت گردی در سردشت ، نگین گردشگری غرب کشور
هادی ابراهیم پور

1163 بازدید ۰۲ مرداد ۱۴۰۰

آوازخوانی بچه های روستای بیشاسب در اقامتگاه بومگردی خانه گردشگر سردشت
HD,720,360
133 ثانیه
آوازخوانی بچه های روستای بیشاسب در اقامتگاه بومگردی خانه گردشگر سردشت
هادی ابراهیم پور

581 بازدید ۰۱ مرداد ۱۴۰۰