روستانشینی

طبیعت روستاهای شهرستان سردشت

جشنواره صنایع دستی بانوان کردستانی در نلاس
HD,720,360
123 ثانیه
جشنواره صنایع دستی بانوان کردستانی در نلاس
هادی ابراهیم پور

525 بازدید ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لذت پیاده رویی در جنگل های سردشت
HD,720,360
118 ثانیه
لذت پیاده رویی در جنگل های سردشت
هادی ابراهیم پور

408 بازدید ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

طبیعت گردی در زمستان و جنگل های سردشت
HD,720,360
طبیعت گردی در زمستان و جنگل های سردشت
هادی ابراهیم پور

379 بازدید ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

طبیعت زمستانی جنگل های روستای باغی
HD,720,360
60 ثانیه
طبیعت زمستانی جنگل های روستای باغی
هادی ابراهیم پور

212 بازدید ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

کلیپی از سردشت قدیم
HD,720,360
350 ثانیه
کلیپی از سردشت قدیم
هادی ابراهیم پور

350 بازدید ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

طبیعت دیدنی گردنه کچکه منطقه آلان سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
طبیعت دیدنی گردنه کچکه منطقه آلان سردشت
هادی ابراهیم پور

499 بازدید ۰۳ آذر ۱۴۰۰

غار دیدنی کونه پیست منطقه نستان سردشت
HD,720,360
176 ثانیه
غار دیدنی کونه پیست منطقه نستان سردشت
هادی ابراهیم پور

1609 بازدید ۰۲ آذر ۱۴۰۰

تیزر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان سردشت
HD,720,360
117 ثانیه
تیزر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان سردشت
هادی ابراهیم پور

684 بازدید ۰۲ مرداد ۱۴۰۰

طبیعت گردی در سردشت ، نگین گردشگری غرب کشور
HD,720,360
53 ثانیه
طبیعت گردی در سردشت ، نگین گردشگری غرب کشور
هادی ابراهیم پور

907 بازدید ۰۲ مرداد ۱۴۰۰

بازار محلی دایکان سردشت
HD,720,360
114 ثانیه
بازار محلی دایکان سردشت
هادی ابراهیم پور

998 بازدید ۰۱ مرداد ۱۴۰۰