روستانشینی

طبیعت روستاهای شهرستان سردشت

طبیعت بهاری روستای ساحلی کاله دره سردشت
HD,720,360
30 ثانیه
طبیعت بهاری روستای ساحلی کاله دره سردشت
هادی ابراهیم پور

822 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

چشمه معدنی نوره روستای دولی خانوان سردشت
HD,720,360
139 ثانیه
چشمه معدنی نوره روستای دولی خانوان سردشت
هادی ابراهیم پور

1070 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

طبیعت زیبای بهاری اطراف روستای گومان سردشت
HD,720,360
69 ثانیه
طبیعت زیبای بهاری اطراف روستای گومان سردشت
هادی ابراهیم پور

744 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

طبیعت دیدنی اطراف روستای گرژال سردشت
HD,720,360
117 ثانیه
طبیعت دیدنی اطراف روستای گرژال سردشت
هادی ابراهیم پور

707 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

باران دیدنی و طبیعت زیبای اطراف روستای بیشاسب
HD,720,360
54 ثانیه
باران دیدنی و طبیعت زیبای اطراف روستای بیشاسب
هادی ابراهیم پور

408 بازدید ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

طبیعت بهشتی اطراف روستای قوله سمور سردشت
HD,720,360
64 ثانیه
طبیعت بهشتی اطراف روستای قوله سمور سردشت
هادی ابراهیم پور

413 بازدید ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

جشنواره صنایع دستی بانوان کردستانی در نلاس
HD,720,360
123 ثانیه
جشنواره صنایع دستی بانوان کردستانی در نلاس
هادی ابراهیم پور

642 بازدید ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لذت پیاده رویی در جنگل های سردشت
HD,720,360
118 ثانیه
لذت پیاده رویی در جنگل های سردشت
هادی ابراهیم پور

570 بازدید ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

طبیعت گردی در زمستان و جنگل های سردشت
HD,720,360
طبیعت گردی در زمستان و جنگل های سردشت
هادی ابراهیم پور

544 بازدید ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

طبیعت زمستانی جنگل های روستای باغی
HD,720,360
60 ثانیه
طبیعت زمستانی جنگل های روستای باغی
هادی ابراهیم پور

333 بازدید ۰۲ اسفند ۱۴۰۰