شهر سردشت و اطراف

ویدیوهایی از طبیعت اطراف شهر سردشت و زندگی شهرنشینی

چشمه معدنی نوره روستای دولی خانوان سردشت
HD,720,360
139 ثانیه
چشمه معدنی نوره روستای دولی خانوان سردشت
هادی ابراهیم پور

885 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

غروب بهاری و جاده های دیدنی سردشت
HD,720,360
48 ثانیه
غروب بهاری و جاده های دیدنی سردشت
هادی ابراهیم پور

569 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

گزارشی دیدنی از تفرجگاه گردشگری روستای شینوه سردشت
HD,720,360
143 ثانیه
گزارشی دیدنی از تفرجگاه گردشگری روستای شینوه سردشت
هادی ابراهیم پور

758 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

جاده ساحلی زیبای سردشت – نلاس
HD,720,360
129 ثانیه
جاده ساحلی زیبای سردشت – نلاس
هادی ابراهیم پور

549 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

چشم انداز دیدنی از دریاچه سردشت و شهر ربط
HD,720,360
51 ثانیه
چشم انداز دیدنی از دریاچه سردشت و شهر ربط
هادی ابراهیم پور

537 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

گشتی در دل طبیعت اطراف روستای بیزیله سردشت
HD,720,360
143 ثانیه
گشتی در دل طبیعت اطراف روستای بیزیله سردشت
هادی ابراهیم پور

573 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

طبیعت زمستانی تفرجگاه شینوه سردشت
HD,720,360
60 ثانیه
طبیعت زمستانی تفرجگاه شینوه سردشت
هادی ابراهیم پور

408 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

طبیعت دیدنی پاییزی زمستانی اطراف پل سردشت
HD,720,360
20 ثانیه
طبیعت دیدنی پاییزی زمستانی اطراف پل سردشت
هادی ابراهیم پور

198 بازدید ۱۵ دی ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
HD,720,360
75 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
هادی ابراهیم پور

946 بازدید ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

بازار احشام سردشت در عید قربان
HD,720,360
119 ثانیه
بازار احشام سردشت در عید قربان
هادی ابراهیم پور

349 بازدید ۲۵ شهریور ۱۴۰۱