منطقه میرآباد

طبیعت منطقه شهر میرآباد و روستاهای اطراف

گشتی در دل طبیعت تفرجگاه گردشگری دشت وزنه سردشت
HD,720,360
129 ثانیه
گشتی در دل طبیعت تفرجگاه گردشگری دشت وزنه سردشت
هادی ابراهیم پور

745 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

طبیعت زیبای بهاری اطراف روستای گومان سردشت
HD,720,360
69 ثانیه
طبیعت زیبای بهاری اطراف روستای گومان سردشت
هادی ابراهیم پور

744 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

طبیعت دیدنی اطراف روستای گرژال سردشت
HD,720,360
117 ثانیه
طبیعت دیدنی اطراف روستای گرژال سردشت
هادی ابراهیم پور

707 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

طبیعت پاییزی دلنشین جاده گردشگری سردشت – میرآباد
HD,720,360
138 ثانیه
طبیعت پاییزی دلنشین جاده گردشگری سردشت – میرآباد
هادی ابراهیم پور

360 بازدید ۱۲ آذر ۱۴۰۱

طبیعت دل انگیز منطقه دشت وزینه سردشت
HD,720,360
98 ثانیه
طبیعت دل انگیز منطقه دشت وزینه سردشت
هادی ابراهیم پور

1095 بازدید ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

سردشت شهر زیبایی های طبیعت
HD,720,360
119 ثانیه
سردشت شهر زیبایی های طبیعت
هادی ابراهیم پور

514 بازدید ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
HD,720,360
111 ثانیه
طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
هادی ابراهیم پور

536 بازدید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

غار دیدنی پردانان سردشت
HD,720,360
176 ثانیه
غار دیدنی پردانان سردشت
هادی ابراهیم پور

660 بازدید ۲۷ دی ۱۴۰۰

تفرجگاه گردشگری پردانان سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
تفرجگاه گردشگری پردانان سردشت
هادی ابراهیم پور

1202 بازدید ۰۴ دی ۱۴۰۰

چشمه معدنی خال آباد منطقه دولتو جانداران سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
چشمه معدنی خال آباد منطقه دولتو جانداران سردشت
هادی ابراهیم پور

537 بازدید ۲۵ آذر ۱۴۰۰