منطقه میرآباد

طبیعت منطقه شهر میرآباد و روستاهای اطراف

طبیعت دل انگیز منطقه دشت وزینه سردشت
HD,720,360
98 ثانیه
طبیعت دل انگیز منطقه دشت وزینه سردشت
هادی ابراهیم پور

658 بازدید ۱۴ تیر ۱۴۰۱

سردشت شهر زیبایی های طبیعت
HD,720,360
119 ثانیه
سردشت شهر زیبایی های طبیعت
هادی ابراهیم پور

403 بازدید ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
HD,720,360
111 ثانیه
طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
هادی ابراهیم پور

376 بازدید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

غار دیدنی پردانان سردشت
HD,720,360
176 ثانیه
غار دیدنی پردانان سردشت
هادی ابراهیم پور

502 بازدید ۲۷ دی ۱۴۰۰

تفرجگاه گردشگری پردانان سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
تفرجگاه گردشگری پردانان سردشت
هادی ابراهیم پور

517 بازدید ۰۴ دی ۱۴۰۰

چشمه معدنی خال آباد منطقه دولتو جانداران سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
چشمه معدنی خال آباد منطقه دولتو جانداران سردشت
هادی ابراهیم پور

465 بازدید ۲۵ آذر ۱۴۰۰

پل معلق چوبی میرآباد سردشت
HD,720,360
103 ثانیه
پل معلق چوبی میرآباد سردشت
هادی ابراهیم پور

302 بازدید ۲۳ آذر ۱۴۰۰

تفرجگاه گردشگری خدراوێ (خدرآوه) میرآباد سردشت
HD,720,360
60 ثانیه
تفرجگاه گردشگری خدراوێ (خدرآوه) میرآباد سردشت
هادی ابراهیم پور

310 بازدید ۰۲ آذر ۱۴۰۰

تیزر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان سردشت
HD,720,360
117 ثانیه
تیزر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان سردشت
هادی ابراهیم پور

684 بازدید ۰۲ مرداد ۱۴۰۰

طبیعت گردی در سردشت ، نگین گردشگری غرب کشور
HD,720,360
53 ثانیه
طبیعت گردی در سردشت ، نگین گردشگری غرب کشور
هادی ابراهیم پور

907 بازدید ۰۲ مرداد ۱۴۰۰