منطقه نلاس

طبیعت منطقه شهر نلاس و روستاهای اطراف

پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
هادی ابراهیم پور

624 بازدید ۱۷ تیر ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت دیدنی منطقه ورگیل – نلاس
HD,720,360
90 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت دیدنی منطقه ورگیل – نلاس
هادی ابراهیم پور

330 بازدید ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

دشت گل های قرمز روستای بیشاسب سردشت
HD,720,360
60 ثانیه
دشت گل های قرمز روستای بیشاسب سردشت
هادی ابراهیم پور

489 بازدید ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

سردشت شهر زیبایی های طبیعت
HD,720,360
119 ثانیه
سردشت شهر زیبایی های طبیعت
هادی ابراهیم پور

403 بازدید ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
HD,720,360
111 ثانیه
طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
هادی ابراهیم پور

376 بازدید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

تفرجگاه دیدنی و چشمه معدنی شینوه سردشت
HD,720,360
153 ثانیه
تفرجگاه دیدنی و چشمه معدنی شینوه سردشت
هادی ابراهیم پور

369 بازدید ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

چشمه معدنی خال آباد منطقه دولتو جانداران سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
چشمه معدنی خال آباد منطقه دولتو جانداران سردشت
هادی ابراهیم پور

465 بازدید ۲۵ آذر ۱۴۰۰

غار دیدنی کونه پیست منطقه نستان سردشت
HD,720,360
176 ثانیه
غار دیدنی کونه پیست منطقه نستان سردشت
هادی ابراهیم پور

1609 بازدید ۰۲ آذر ۱۴۰۰

ارتفاعات دیدنی کاله شین منطقه روستای دشته سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
ارتفاعات دیدنی کاله شین منطقه روستای دشته سردشت
هادی ابراهیم پور

490 بازدید ۰۱ آبان ۱۴۰۰

مجموعه آبشار های منطقه دولتو سردشت
HD,720,360
116 ثانیه
مجموعه آبشار های منطقه دولتو سردشت
هادی ابراهیم پور

470 بازدید ۲۴ مرداد ۱۴۰۰