منطقه نلاس

طبیعت منطقه شهر نلاس و روستاهای اطراف

طبیعت بهاری روستای ساحلی کاله دره سردشت
HD,720,360
30 ثانیه
طبیعت بهاری روستای ساحلی کاله دره سردشت
هادی ابراهیم پور

822 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

جاده ساحلی زیبای سردشت – نلاس
HD,720,360
129 ثانیه
جاده ساحلی زیبای سردشت – نلاس
هادی ابراهیم پور

644 بازدید ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

باران دیدنی و طبیعت زیبای اطراف روستای بیشاسب
HD,720,360
54 ثانیه
باران دیدنی و طبیعت زیبای اطراف روستای بیشاسب
هادی ابراهیم پور

408 بازدید ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
هادی ابراهیم پور

845 بازدید ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت دیدنی منطقه ورگیل – نلاس
HD,720,360
90 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت دیدنی منطقه ورگیل – نلاس
هادی ابراهیم پور

465 بازدید ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

دشت گل های قرمز روستای بیشاسب سردشت
HD,720,360
60 ثانیه
دشت گل های قرمز روستای بیشاسب سردشت
هادی ابراهیم پور

822 بازدید ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

سردشت شهر زیبایی های طبیعت
HD,720,360
119 ثانیه
سردشت شهر زیبایی های طبیعت
هادی ابراهیم پور

514 بازدید ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
HD,720,360
111 ثانیه
طبیعت رویایی سردشت در فصول مختلف
هادی ابراهیم پور

536 بازدید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

تفرجگاه دیدنی و چشمه معدنی شینوه سردشت
HD,720,360
153 ثانیه
تفرجگاه دیدنی و چشمه معدنی شینوه سردشت
هادی ابراهیم پور

475 بازدید ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

چشمه معدنی خال آباد منطقه دولتو جانداران سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
چشمه معدنی خال آباد منطقه دولتو جانداران سردشت
هادی ابراهیم پور

537 بازدید ۲۵ آذر ۱۴۰۰