جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری خاص شهرستان سردشت

پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
HD,720,360
75 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
هادی ابراهیم پور

735 بازدید ۲۰ تیر ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
هادی ابراهیم پور

625 بازدید ۱۷ تیر ۱۴۰۱

طبیعت دل انگیز منطقه دشت وزینه سردشت
HD,720,360
98 ثانیه
طبیعت دل انگیز منطقه دشت وزینه سردشت
هادی ابراهیم پور

658 بازدید ۱۴ تیر ۱۴۰۱

طبیعت بهاری پل و دریاچه دیدنی سردشت
HD,720,360
116 ثانیه
طبیعت بهاری پل و دریاچه دیدنی سردشت
هادی ابراهیم پور

468 بازدید ۱۱ تیر ۱۴۰۱

طبیعت سردشت ، شهری در دل طبیعت ناب
HD,720,360
118 ثانیه
طبیعت سردشت ، شهری در دل طبیعت ناب
هادی ابراهیم پور

613 بازدید ۰۹ تیر ۱۴۰۱

نمایشگاه مجازی بانوی هنرمند سردشتی به مناسبت 7 تیر سردشت
HD,720,360
162 ثانیه
نمایشگاه مجازی بانوی هنرمند سردشتی به مناسبت 7 تیر سردشت
هادی ابراهیم پور

529 بازدید ۰۷ تیر ۱۴۰۱

زخم های ماندگار سردشت ، شهری که نفس هایش هنوز تنگ است
HD,720,360
154 ثانیه
زخم های ماندگار سردشت ، شهری که نفس هایش هنوز تنگ است
هادی ابراهیم پور

437 بازدید ۰۶ تیر ۱۴۰۱

جشنواره صنایع دستی بانوان کردستانی در نلاس
HD,720,360
123 ثانیه
جشنواره صنایع دستی بانوان کردستانی در نلاس
هادی ابراهیم پور

525 بازدید ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

گردشی در دل طبیعت دیدنی منطقه کولسه سردشت
HD,720,360
116 ثانیه
گردشی در دل طبیعت دیدنی منطقه کولسه سردشت
هادی ابراهیم پور

426 بازدید ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

پرواز بر فراز دریاچه دیدنی سردشت
HD,720,360
69 ثانیه
پرواز بر فراز دریاچه دیدنی سردشت
هادی ابراهیم پور

407 بازدید ۱۸ خرداد ۱۴۰۱