جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری خاص شهرستان سردشت

طبیعت بهشتی اطراف روستای قوله سمور سردشت
HD,720,360
64 ثانیه
طبیعت بهشتی اطراف روستای قوله سمور سردشت
هادی ابراهیم پور

412 بازدید ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

طبیعت دیدنی پاییزی زمستانی اطراف پل سردشت
HD,720,360
20 ثانیه
طبیعت دیدنی پاییزی زمستانی اطراف پل سردشت
هادی ابراهیم پور

217 بازدید ۱۵ دی ۱۴۰۱

طبیعت زیبای اطراف روستای لیلانه ربط – سردشت
HD,720,360
96 ثانیه
طبیعت زیبای اطراف روستای لیلانه ربط – سردشت
هادی ابراهیم پور

198 بازدید ۰۵ دی ۱۴۰۱

طبیعت پاییزی دلنشین جاده گردشگری سردشت – میرآباد
HD,720,360
138 ثانیه
طبیعت پاییزی دلنشین جاده گردشگری سردشت – میرآباد
هادی ابراهیم پور

360 بازدید ۱۲ آذر ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
HD,720,360
75 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت ناب مسیر سردشت – بانه
هادی ابراهیم پور

980 بازدید ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
HD,720,360
119 ثانیه
پرواز بر فراز طبیعت آرامش بخش سردشت
هادی ابراهیم پور

845 بازدید ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

حضور توریست های آلمانی در سردشت
HD,720,360
191 ثانیه
حضور توریست های آلمانی در سردشت
هادی ابراهیم پور

413 بازدید ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

طبیعت دل انگیز منطقه دشت وزینه سردشت
HD,720,360
98 ثانیه
طبیعت دل انگیز منطقه دشت وزینه سردشت
هادی ابراهیم پور

1095 بازدید ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

طبیعت بهاری پل و دریاچه دیدنی سردشت
HD,720,360
116 ثانیه
طبیعت بهاری پل و دریاچه دیدنی سردشت
هادی ابراهیم پور

579 بازدید ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

طبیعت سردشت ، شهری در دل طبیعت ناب
HD,720,360
118 ثانیه
طبیعت سردشت ، شهری در دل طبیعت ناب
هادی ابراهیم پور

925 بازدید ۲۵ تیر ۱۴۰۱